De största stressmomenten

2011-06-30

Hur kan du minimera stressen i ditt liv? En liten dos stress kan vara bra och stimulerande för både kreativitet och effektivitet. Men blir det för mycket av det goda låser vi oss och effektiviteten går istället ner.

Ett problem som många upplever på jobbet är att de har alltför många ansvarsområden på sitt bord. För många uppgifter gör att vi tvingas lämna ifrån oss saker vi inte är riktigt nöjda med och sedan stressar vi över att vi hade velat göra mer. Är din arbetsdag alltför splittrad kanske det är dags att delegera eller ta ett prat med din chef. Var beredd på att få förklara och motivera din ståndpunkt.

Andra stora stressfaktorer är tekniska bekymmer och konflikter på arbetsplatsen. Alla dessa störande moment måste du lära dig hantera och relatera till. Tänk igenom hur du kan minimera dess inflytande över dig så får du lugnare arbetsdagar.

Lämna en kommentar