Hitta inspirationen i ditt mål

2010-10-11

Att jobba mot ett mål är inspirerande! Ett mål som går att jobba mot behöver vara mät- och nåbart. Det behöver också vara påverkbart för den som ska leva upp till det. Lever ditt mål upp till dessa kriterier?

Det är viktigt att kunna påverka sina mål då det i grunden är mycket omotiverande att jobba mot något man själv inte har inflytande över. Med större delaktighet kommer ökat engagemang. Med inflytande ökar även målets inspirationsfaktor. Målet känns spännande och värt att kämpa för. Det handlar om att lyfta blicken från vardagsrutinerna och hitta motivationen i att koppla ihop sysslorna med dina inre drivkrafter.

För att underlätta utvärderingen av hur det går kommer mätbarheten in. Sätt gärna upp delmål under vägen! Och kom ihåg – sikta inte för högt. Ditt mål ska gå att uppnå – annars kommer du bara att bli besviken.

Lämna en kommentar