Jobbiga kollegor

2012-01-29

Hur gör du när chefen är dryg och kollegan ännu drygare? Lär dig handskas med era imperfektioner och skapa något bra tillsammans.

Det är omöjligt att vara på en arbetsplats och aldrig någonsin irritera sig på kollegorna. Utarbeta en strategi för att hantera era olikheter så blir det lättare. Det blir lättare att acceptera fel och brister om du också uppmärksammar en persons fördelar. Gå tillsammans igenom era styrkor och svagheter och dela upp arbetet därefter.

När ni jobbar på ett sätt som passar era respektive styrkor får bristerna automatiskt mindre betydelse. Försök att vara så öppna som möjligt och ge varandra konstruktiv feedback så att ni kan hjälpas åt att utvecklas. Var uppmärksam på dina egna brister. Om du visar att du själv är medveten om dem kommer även andra runtomkring dig att ha större överseende samt lättare att visa sina egna fel.

Lämna en kommentar