Medarbetarundersökning

2011-04-30

En medarbetarundersökning kan ge dig värdefulla insikter i hur din personal mår och vad de tycker om sin arbetsplats och ditt ledarskap. Det finns många fördelar med att nå dessa insikter. Är läget dåligt kan du göra något för att förbättra stämningen och om det är bra så får du en bekräftelse på att ni är på rätt väg. Men kom ihåg att hur bra betyg ni får finns det alltid saker att förbättra!

Utformandet av undersökningen är viktig. Anonymitet underlättar för personalen att vara uppriktiga. Men även anonyma svar bör tas med en nypa salt. Försök att fokusera på tendenser som syns hos ett flertal snarare än att tolka in för mycket i enskilda svar.

Det är viktigt att följa upp resultatet med personalen. Åtgärda och visa att du tar undersökningen på allvar så bygger du en grund för en god kommunikation.

Lämna en kommentar