Påverka din personal

2011-10-30

Som chef är det viktigt att du kan använda dig av många olika sätt att leda och subtilt påverka din personal att göra det som du vill att de ska göra. Rätt ledarskap kommer underlätta på arbetsplatsen. Lär känna de olika verktyg som finns till ditt förfogande.

Först och främst – om det går – se till att din personal gillar dig. Folk är mycket mer benägna att följa en person som dom tycker om. Använd dig av den auktoritet som följer med din chefstitel. Betona att hela ledningsgruppen står bakom detta eller att VD:n tycker att ni ska börja göra så här. Det visar att du har ett brett stöd. Belöna gott beteende. Att känna att man blir sedd och uppskattad gör att folk anstränger sig mer på jobbet. Se också till att dåligt beteende inte får fortsätta utan konsekvenser, det kan skapa interna konflikter.

Lämna en kommentar