Planera mera

2012-08-29

Ordentlig och verklighetsgrundad planering gör att alla känner sig delaktiga och förstår vad som förväntas av dem. Försök att inkludera hela avdelningen i planeringen så att alla har en helhetsbild av vad ni ska åstadkomma under de kommande månaderna och kanske även året.

Det är lätt att glömma bort ibland att du som chef ofta har en större insikt i vad som händer på företaget och hur viktigt det är för motivationen att se sin roll i det stora sammanhanget. Som chef är det ditt jobb att få med alla på samma tåg och ett redskap kan vara att sätta riktningen och förklara vart ni är på väg och hur ni ska ta er dit.

Genom en kalender som visar era viktigaste inbokade aktiviteter, deadlines och rapporter så blir det tydligt vad som behövs för att ta er till ert mål.

Lämna en kommentar