Tips för att bli en bra ledare

2010-06-11

Det finns alltid rum för förbättringar och även den bästa av chefer behöver ibland stanna upp och fundera över vad som gör en bra chef bättre!

1. Var ödmjuk och lyssna på dina medarbetare. Ödmjukhet är avväpnande. Det underlättar för människor omkring dig som känner att de kan säga vad de tycker vilket du i slutändan tjänar på då du får bättre insyn i vad som fungerar bra och vad som är mindre bra på avdelningen.

2. Sätt upp tydliga ramar för arbetet och utmanande men uppnåeliga mål. Frihet under ansvar fungerar bara om det finns tydliga ansvarsfördelningar och målplaner att jobba mot. Utan detta finns det risk att alltför mycket tid läggs ner på saker som egentligen inte är prioriterade.

3. Var inte rädd för att uppmärksamma både bra och dåliga insatser. Personalen behöver uppmärksammas på bra insatser likväl som dåliga inte får passeras utan påföljder, då finns det risk att moralen sjunker om man märker att det går att komma undan med mindre ansträngning.

Lämna en kommentar