Vänner på nätet?

2010-09-28

Facebook, LinkedIn och andra sociala nätverk gör att vi delar med oss mer än någonsin av våra privatliv till kollegorna. Är du medveten om vilken information om dig som cirkulerar på nätet?

I takt med att nätverken ökar i antal och betydelse blir det viktigare att ha en medveten approach till sin profil på nätet. I vissa yrken passar det sig inte med en alltför privat offentlig profil, i andra yrken kan det vara en fördel. Sätt specialinställningar för jobbkontakter, lägg inte ut alltför privata bilder och håll en viss lägsta nivå i kommentarer. Var medveten om att rekryterare, kunder och kollegor ser dig på nätet.

När kan din offentliga profil vara en fördel? Använt på rätt sätt kan du skapa ett positivt varumärke för dig själv på nätet. Istället för att låta din profil passivt formas av andra, se till att skapa den typen av nyheter och uttalanden som passar det du vill uppnå. Då blir nätet en hävstång i din marknadsföring och kan även vara av nytta för ditt företag.

Lämna en kommentar