Artiklar

Släpp dina rädslor

2012-10-26
Ett viktigt steg på vägen till framgång är att släppa alla dina rädslor. Både rädsla för att lyckas och för att misslyckas är vanligt och kan i längden leda till att du medvetet eller omedvetet saboterar för dig själv. Försök förstå hur just du ...

Planera mera

2012-08-29
Ordentlig och verklighetsgrundad planering gör att alla känner sig delaktiga och förstår vad som förväntas av dem. Försök att inkludera hela avdelningen i planeringen så att alla har en helhetsbild av vad ni ska åstadkomma under de kommande månaderna och kanske även året. ...

Inspirera till eget initiativ

2011-02-22
Hur får du dina medarbetare att själva ta ansvar och driva processer framåt. Som chef är du beroende av att gruppen strävar åt samma håll annars kommer ni aldrig att uppnå era mål. Ofta hamnar ett alltför stort fokus på de motsträviga personerna i ...