Artiklar

Vänner på nätet?

2010-09-28
Facebook, LinkedIn och andra sociala nätverk gör att vi delar med oss mer än någonsin av våra privatliv till kollegorna. Är du medveten om vilken information om dig som cirkulerar på nätet? I takt med att nätverken ökar i antal och betydelse blir det ...